O nas

Skupina Pietrucha je polskou, rodinnou společností se 60letou tradicí, která se zabývá výrobou a prodejem velmi kvalitních geotechnických profilů s velmi širokou oblastí použití v oboru pozemního a vodního stavitelství. 

Své výrobky dodáváme téměř 3500 zákazníkům ve 34 státech na 5 světadílech. Přes velký rozsah realizovaných projektů a globální dosah zůstává skupina Pietrucha rodinnou společností, která dodržuje pravidla poctivosti obchodu. 

Bariéry FloodWarden, které jsme navrhli, jsou inovativním, mobilním systémem protipovodňové ochrany, který je určen pro zabezpečení obytných, obchodních a průmyslových objektů. Systém FloodWarden je moderní a účinnou alternativou pro dočasná řešení, jakými jsou pytle s pískem nebo dřevěné bariéry. Zaručuje tu nejkvalitnější protipovodňovou ochranu s výrazně nižšími náklady ve srovnání s jinými dostupnými systémy, které vycházejí z modulového řešení.