Přednosti systému

Nakonfigurujte si vlastní bariéru

FloodWarden je cenově přístupnou a účinnou alternativou pro dostupná, modulová protipovodňová řešení.

Systém FloodWarden zaručuje tu nejkvalitnější protipovodňovou ochranu s výrazně nižšími náklady ve srovnání s jinými dostupnými systémy, které vycházejí z modulového řešení. Jedná se také o moderní a účinnou alternativu pro dočasná řešení, jakými jsou pytle s pískem nebo dřevěné bariéry. 

SNÍŽENÍ RIZIKA NEPŘEDVÍDANÝCH ZTRÁT A NÁKLADŮ

Úspora předcházením
Náklady na odstraňování důsledků povodní mohou být velmi vysoké. Systém FloodWarden je cenově přístupným, snadno použitelným a efektivním protipovodňovým řešením pro majitele bytových, obchodních nebo kancelářských nemovitostí, které eliminuje riziko zaplavení nemovitosti a snášení nákladů na odstraňování škod způsobených vodou. 

Kontinuita podnikání
Efektivní protipovodňová ochrana díky použití bariér FloodWarden umožňuje podnikatelům zajistit kontinuitu jejich činnosti/podnikání, a to dokonce i v případě živelní pohromy. Podnikatelé se vyhýbají takovým situacím, kdy musí nést fixní náklady, které souvisí s jejich činností, v situaci, kdy nemají žádné příjmy. 

Dokonalé užitné parametry

Blesková montáž v krizové situaci, kterou je možné provádět samostatně, bez dalšího vybavení
Bariéry FloodWarden se skládají z pevně osazených vodicích prvků/sloupků a protipovodňových panelů, které jsou přizpůsobené těmto vodicím prvkům/sloupkům, a osazují se do nich vodorovně, a to pouze v případě výskytu ohrožení. Tlakem vody se systém dodatečně ještě více utěsňuje. Předností systému je jeho malá hmotnost a také snadná a rychlá montáž, která nevyžaduje použití žádné profesionální pomoci. 

Pohodlné uskladnění mobilních prvků
Systém nevyžaduje žádné speciální skladovací systémy, mobilní prvky je možné skladovat způsobem, který nezabírá příliš mnoho místa, např. zavěšené na stěně. 

Odolné, lehké a moderní
Mobilní protipovodňové bariéry FloodWarden, to je moderní, rychlá a snadno použitelná alternativa pro těžké pytle s pískem, jejichž použití je nepohodlné. Bariéry FloodWarden jsou opakovaně použitelné. 


Kompletní
nabídka

Ideální přizpůsobení potřebám uživatele
Široká nabídka montážních metod a výšek zabezpečení umožňuje individuální přizpůsobení systému potřebám uživatele. FloodWarden je vyráběn na zakázku s možností vyrobit vodicí prvky/sloupky v barvě určené zákazníkem. 

Odolnost a záruka kvality
Systém FloodWarden je opakovaně použitelný. Prvky, které je nutné po opotřebení vyměnit, jsou těsnění.