System FloodWarden PRO

Configure your FloodWarden barrier

FloodWarden PRO

FloodWarden PRO is composed of aluminium end posts into which the barrier beams, also made of aluminium, are inserted horizontally. The system elements also include seals and compression keys used to tighten the barrier. FloodWarden PRO may form single, double or multi-flight barriers which may be further connected to create long flood protection walls.

APPLICATION

 1. Prevention of uncontrolled bursting of water into buildings through gates, doors windows etc.
 2. Protection of ports and marinas – the system elements do not corrode and are resistant to UV radiation, impact of sea water and erosion.
 3. Mobile element of permanent flood protection infrastructure.
  Protection placed in the borderline of larger real-estate.

FloodWarden PRO System Elements

The modular flood protection systems is composed of fixed and mobile elements. 

MOBILE ELEMENTS

1. Barrier beams
The length of the beams is adjusted individually, depending on the project and the pressure the system is intended to bear.

2. Seals
Barrier beams and posts are equipped with disposable seals made of EPDM. Ground seal: large rectangular seal made in the soft/hard technology. The seals were specially designed to protect bottom leakage in cases of uneven ground.

3. Middle posts
Middle posts consist of two connected elements: the fixed anchoring plate and the guiding element equipped with seals. 

4. Compression key
The key is made of steel and polymer material and is used to compress the seals in the barrier beams to achieve the ultimate water-tightness of the system. 

FIXED ELEMENTS

5. Anchoring plate
Anchoring plates are made of steel and are equipped with slots with an internal thread to mount the middle posts. The anchoring plates is installed in the foundation.

6. End posts
Aluminum profiles into which the barrier beams are inserted horizontally. The posts are equipped with seals made of EPDM. 

Save from the ground beam equipped with ground seal, the beams are identical, which facilitates the assembly, since there is no need to fix them in any predefined order. 

In non-emergency periods, the only visible elements of the system are the end posts masked with covering caps (optional) and, in the case of multi-flight barriers, anchoring posts. 

Po ustaniu zagrożenia, jedynymi widocznymi elementami bariery są słupy końcowe zabezpieczone maskownicami (opcjonalnie) oraz, w przypadku barier wieloprzęsłowych, płyty kotwiące słupków pośrednich.

Zastosowanie symetrycznego profilu belki eliminuje pomyłki przy ich montażu, gdyż nie ma konieczności składania systemu według określonej kolejności.

ELEMENTY MOBILNE

 1. Belki zaporowe
  Długość belki jest dobierana indywidualnie w zależności od projektu oraz przenoszonych obciążeń.
 2. Uszczelki
  Belki zaporowe i słupy są wyposażone w wymienne uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przygruntowe: wielkowymiarowa uszczelka o przekroju prostokątnym wykonana w technice miękka / twarda. Specjalna konstrukcja uszczelki zabezpiecza przed przesiąkaniem przy nierówności podłoża.
 3. Słupy pośrednie
  Składają się z dwóch elementów: trwale osadzonej w podłożu płyty kotwiącej oraz dokręcanego do niej elementu prowadzącego w postaci słupka wyposażonego w uszczelki.
 4. Klucz kompresyjny
  Stalowo-polimerowy klucz służący do kompresji uszczelek w belkach zaporowych dla uzyskania maksymalnej szczelności zapory.

ELEMENTY STAŁE

 1. Płyta kotwiąca Wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w gniazda z gwintem wewnętrznym do mocowania słupów pośrednich. Instalowana jest na stałe w fundamencie.
 2. Słupy końcowe Aluminiowy profil w kształcie umożliwiającym równoległe wprowadzenie belek zaporowych. Wewnątrz słupa znajdują się uszczelki wykonane z EPDM.

Po ustaniu zagrożenia, jedynymi widocznymi elementami bariery są słupy końcowe zabezpieczone maskownicami (opcjonalnie) oraz, w przypadku barier wieloprzęsłowych, płyty kotwiące słupków pośrednich.

Zastosowanie symetrycznego profilu belki eliminuje pomyłki przy ich montażu, gdyż nie ma konieczności składania systemu według określonej kolejności. 

FloodWarden PRO is an ideal extension of permanent flood protection infrastructure, especially in urbanized area. FloodWarden PRO may easily complement structures made of vinyl and hybrid sheet piles.

Montaż

1

Zdejmij maskownice zabezpieczające słupy końcowe.

2

Używając klucza imbusowego H12, usuń z płyt kotwiących śruby zaślepiające otwory montażowe słupów pośrednich.

1

3

Za pomocą śrub M24 z podkładkami, dostarczonych przez producenta, zamocuj słupy pośrednie używając klucza nasadowego 36 mm.

2

4

Montaż zabezpieczenia przeciwpowodziowego zawsze rozpoczynaj od panelu startowego, wyposażanego w uszczelkę przypodłogową. Kolejne panele wsuwaj z uszczelkami ku górze.

5

Po zamontowaniu wszystkich paneli, umieść klucze dociskowe w prowadnicach (1), dokręć za pomocą poziomych śrub (2) a następnie skompresuj barierę używając śruby pionowej (3). Śruby należy dokręcać kluczem 17 mm.

4

6

Używając klucza dociskowego, uszczelnij system tak, aby uszczelka przypodłogowa została skompresowana do wysokości ok 4 cm.

DEMONTAŻ I KONSERWACJA SYSTEMU

 • Demontaż systemu polega na odwróceniu kolejności wykonania czynności 1-6.
 • Po demontażu bariery, należy przemyć belki czystą wodą, przetrzeć uszczelki i upewnić się, że nie zostały one uszkodzone mechanicznie.
 • W celu przedłużenia żywotności uszczelek, panele należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu a słupy końcowe zabezpieczyć maskownicami.

Both aluminium and vinyl FloodWarden barriers perfectly complement one another. As a result, we may offer a made-to-fit, comprehensive flood protection of property, which would ideally address all project requirements and needs. 

Within one property FloodWarden PRO barriers were used to protect the main entrance to the building and FloodWarden LITE system was installed to protect the corridor leading to lifts.

PROJECT: FLOOD PROTECTION OF AN OFFICE BUILDING
LOCATION: CENTRAL POLAND 

Example application

Po demontażu widocznymi elementami systemu są wyłącznie słupki mocujące estetycznie osłonięte maskownicami.

System przewiduje montaż niepełnej wysokości zapory, co umożliwia sprawne ustawienie zabezpieczenia na całej długości przy niskim poziomie wody i dodawanie kolejnych belek w miarę podnoszenia się tego poziomu.