System FloodWarden PRO

Skonfiguruj swoją barierę FloodWarden

Aluminiowe bariery FloodWarden PRO, dzięki swojej wytrzymałości, zapewnią skuteczną ochronę równą trwałym zabezpieczeniom przeciwpowodziowym, ale z możliwością demontażu w momencie ustąpienia zagrożenia. 

FloodWarden PRO

System FloodWarden PRO jest zbudowany z aluminiowych słupów końcowych, w które wsuwane są aluminiowe poziome belki zaporowe. Całość systemu dopełniają uszczelki oraz klucze do kompresji, za pomocą których system osiąga wymaganą szczelność. Występuje w wersji jedno-, dwu-i wieloprzęsłowej, które można dalej łączyć tworząc całe ciągi zabezpieczeń.

ZASTOSOWANIE

 1. Zabezpieczenie przed wdarciem się wody do wnętrza obiektów przez bramy, drzwi, okna itp.
 2. Zabezpieczenie portów i marin – elementy systemu nie korodują, są odporne na promienie UV, działanie wody morskiej, nie ulegają erozji.
 3. Mobilny element trwałych obwałowań przeciwpowodziowych.
 4. Zabezpieczenie umieszczane w linii granic większych nieruchomości.

Elementy systemu FloodWarden PRO

Modułowy system przeciwpowodziowy składa się z elementów stałych i mobilnych.

ELEMENTY MOBILNE

1. Belki zaporowe
Długość belki jest dobierana indywidualnie w zależności od projektu oraz przenoszonych obciążeń.

2. Uszczelki
Belki zaporowe i słupy są wyposażone w wymienne uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przygruntowe: wielkowymiarowa uszczelka o przekroju prostokątnym wykonana w technice miękka / twarda. Specjalna konstrukcja uszczelki zabezpiecza przed przesiąkaniem przy nierówności podłoża.

3. Słupy pośrednie
Składają się z dwóch elementów: trwale osadzonej w podłożu płyty kotwiącej oraz dokręcanego do niej elementu prowadzącego w postaci słupka wyposażonego w uszczelki. 

4. Klucz kompresyjny
Stalowo-polimerowy klucz służący do kompresji uszczelek w belkach zaporowych dla uzyskania maksymalnej szczelności zapory.

ELEMENTY STAŁE

5. Płyta kotwiąca
Wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w gniazda z gwintem wewnętrznym do mocowania słupów pośrednich. Instalowana jest na stałe w fundamencie.

6. Słupy końcowe
Aluminiowy profil w kształcie umożliwiającym równoległe wprowadzenie belek zaporowych. Wewnątrz słupa znajdują się uszczelki wykonane z EPDM.

Zastosowanie symetrycznego profilu belki eliminuje pomyłki przy ich montażu, gdyż nie ma konieczności składania systemu według określonej kolejności.

Po ustaniu zagrożenia, jedynymi widocznymi elementami bariery są słupy końcowe zabezpieczone maskownicami (opcjonalnie) oraz, w przypadku barier wieloprzęsłowych, płyty kotwiące słupków pośrednich.

Po ustaniu zagrożenia, jedynymi widocznymi elementami bariery są słupy końcowe zabezpieczone maskownicami (opcjonalnie) oraz, w przypadku barier wieloprzęsłowych, płyty kotwiące słupków pośrednich.

Zastosowanie symetrycznego profilu belki eliminuje pomyłki przy ich montażu, gdyż nie ma konieczności składania systemu według określonej kolejności.

ELEMENTY MOBILNE

 1. Belki zaporowe
  Długość belki jest dobierana indywidualnie w zależności od projektu oraz przenoszonych obciążeń.
 2. Uszczelki
  Belki zaporowe i słupy są wyposażone w wymienne uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przygruntowe: wielkowymiarowa uszczelka o przekroju prostokątnym wykonana w technice miękka / twarda. Specjalna konstrukcja uszczelki zabezpiecza przed przesiąkaniem przy nierówności podłoża.
 3. Słupy pośrednie
  Składają się z dwóch elementów: trwale osadzonej w podłożu płyty kotwiącej oraz dokręcanego do niej elementu prowadzącego w postaci słupka wyposażonego w uszczelki.
 4. Klucz kompresyjny
  Stalowo-polimerowy klucz służący do kompresji uszczelek w belkach zaporowych dla uzyskania maksymalnej szczelności zapory.

ELEMENTY STAŁE

 1. Płyta kotwiąca Wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w gniazda z gwintem wewnętrznym do mocowania słupów pośrednich. Instalowana jest na stałe w fundamencie.
 2. Słupy końcowe Aluminiowy profil w kształcie umożliwiającym równoległe wprowadzenie belek zaporowych. Wewnątrz słupa znajdują się uszczelki wykonane z EPDM.

Po ustaniu zagrożenia, jedynymi widocznymi elementami bariery są słupy końcowe zabezpieczone maskownicami (opcjonalnie) oraz, w przypadku barier wieloprzęsłowych, płyty kotwiące słupków pośrednich.

Zastosowanie symetrycznego profilu belki eliminuje pomyłki przy ich montażu, gdyż nie ma konieczności składania systemu według określonej kolejności. 

System FloodWarden PRO jest idealnym dopełnieniem trwałych elementów infrastruktury przeciwpowodziowej na terenach zurbanizowanych i doskonale łączy się z konstrukcjami wykonanymi z grodzic winylowych i hybrydowych.

Montaż

1

Zdejmij maskownice zabezpieczające słupy końcowe.

2

Używając klucza imbusowego H12, usuń z płyt kotwiących śruby zaślepiające otwory montażowe słupów pośrednich.

1

3

Za pomocą śrub M24 z podkładkami, dostarczonych przez producenta, zamocuj słupy pośrednie używając klucza nasadowego 36 mm.

2

4

Montaż zabezpieczenia przeciwpowodziowego zawsze rozpoczynaj od panelu startowego, wyposażanego w uszczelkę przypodłogową. Kolejne panele wsuwaj z uszczelkami ku górze.

5

Po zamontowaniu wszystkich paneli, umieść klucze dociskowe w prowadnicach (1), dokręć za pomocą poziomych śrub (2) a następnie skompresuj barierę używając śruby pionowej (3). Śruby należy dokręcać kluczem 17 mm.

4

6

Używając klucza dociskowego, uszczelnij system tak, aby uszczelka przypodłogowa została skompresowana do wysokości ok 4 cm.

DEMONTAŻ I KONSERWACJA SYSTEMU

 • Demontaż systemu polega na odwróceniu kolejności wykonania czynności 1-6.
 • Po demontażu bariery, należy przemyć belki czystą wodą, przetrzeć uszczelki i upewnić się, że nie zostały one uszkodzone mechanicznie.
 • W celu przedłużenia żywotności uszczelek, panele należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu a słupy końcowe zabezpieczyć maskownicami.

Bariery aluminiowe i winylowe FloodWarden doskonale się nawzajem uzupełniają. Dzięki temu, możemy zaoferować atrakcyjną cenowo, kompleksową ochronę przeciwpowodziową inwestycji, idealnie dostosowaną do wymogów i uwarunkowań.

Zastosowano zapory FloodWarden PRO dla wejścia głównego do budynku oraz FloodWarden LITE dla zabezpieczenia korytarza prowadzącego do windy.

PROJEKT: ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE BUDYNKU BIUROWEGO.
LOKALIZACJA: KATOWICE 

Realizacje

Po demontażu widocznymi elementami systemu są wyłącznie słupki mocujące estetycznie osłonięte maskownicami.

System przewiduje montaż niepełnej wysokości zapory, co umożliwia sprawne ustawienie zabezpieczenia na całej długości przy niskim poziomie wody i dodawanie kolejnych belek w miarę podnoszenia się tego poziomu.