Elementy systemu

System FloodWarden Skonfiguruj swoją barierę FloodWarden Skonfiguruj swoją barierę FloodWarden Zapora przeciwpowodziowa FloodWarden to kompaktowy system ochronny o potwierdzonej skuteczności i wysokiej funkcjonalności. Elementy systemu są wykonane z aluminium oraz kompozytu PVC i hybrydowych włókien ciągłych szklanych, odpowiednio połączonych w celu wzmocnienia wytrzymałości, sztywności i trwałości profili. Dzięki tej technologii,...

Zapory przeciwpowodziowe: Szukamy alternatywy dla worków z piaskiem

Ochrona przeciwpowodziowa powszechnie kojarzona jest z workami z piaskiem. Worki z piaskiem to relatywnie tanie i nawet przyjazne dla środowiska naturalnego bariery przeciwpowodziowe, dzięki którym możemy próbować zabezpieczyć posesję przed nadciągającą falą powodziową, jednocześnie starając się wyznaczyć jej tor przepływu, który pozwoli na ograniczenie szkód wyrządzonych przez wodę na poziomie...

Jak zapobiegać powodziom?

Częstotliwość, z jaką mieszkańcy pewnych regionów borykają się z powodziami i lokalnymi podtopieniami każe się zastanawiać nad tym, jak zapobiegać powodziom i jak skutecznie niwelować ich negatywny wpływ na obiekty budowlane, które na terenach często nawiedzanych przez wodę są mniej trwałe, bardziej podatne na zawilgocenie, grzyby i pleśń. Skąd się...

Na czym polega ochrona przeciwpowodziowa?

Ochrona przeciwpowodziowa obiektu polega na zabezpieczeniu jego wnętrza, a w miarę możliwości także zewnętrznych elementów konstrukcji przed szkodliwym wpływem zalania. Zabezpieczając obiekt mieszkalny czy użytkowy przed zalaniem, jednocześnie chronimy elementy jego wyposażenia oraz dobra przechowywane wewnątrz. Dlatego też ochrona przeciwpowodziowa budynku jest pojęciem bardzo rozbudowanym, na które składają się różne...

Jakie są rodzaje powodzi?

Woda to trudny do opanowania żywioł, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludności oraz mienia. Powodzie są najczęściej spowodowane czynnikami atmosferycznymi, jednak do zalania terenu może dojść także z powodu błędów w infrastrukturze. Niedrożna kanalizacja, nieodpowiedni system retencyjny czy brak kontroli nad przepustowością rzek – to najczęstsze przyczyny powstawania podtopień i...

Jakie są przyczyny występowania powodzi?

Powodzie to zjawisko, które występuje okresowo. Podtopienia zdarzają się nawet na terenach uważanych za bezpieczne, które nie są usytuowane blisko rzek i zbiorników wodnych. Intensywne i długotrwałe opady mogą doprowadzić do klęski żywiołowej oraz niosą za sobą ogromne straty finansowe. Deszcz nie jest jednak jedyną przyczyną powodzi, gdyż mogą się...

Tymczasowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Intensywne i długo utrzymujące się opady deszczu stwarzają realne zagrożenie powodziowe, nawet na terenach niesąsiadujących ze zbiornikami wodnymi. Podtopienia coraz częściej dotykają miast, gdzie system kanalizacji jest rozbudowany i przystosowany do przepustowości dużej ilości wody. Ważne jest więc wdrożenie odpowiednich środków, które będą stanowiły zabezpieczenie terenu przed zalaniem na czas...

Ochrona przeciwpowodziowa obiektów

Sezon burzowy w Polsce wiąże się z intensywnymi opadami deszczu, które skutkują wystąpieniem zagrożenia powodziowego. Nawet niewielkie podtopienia mogą doprowadzić do ogromnych strat finansowych, zniszczenia mienia oraz konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu. Jak skutecznie chronić nieruchomości oraz ludzi przed destrukcyjnym skutkiem żywiołu? Aby uniknąć zagrożenia i zniszczeń spowodowanych przez intensywne opasy...

Jak zabezpieczyć dom przed zalaniem?

Zmiany klimatyczne są odczuwalne nie tylko w odległych częściach globu, lecz dotyczą również strefy geograficznej, na której znajduje się terytorium Polski. Gwałtowne burze oraz intensywne opady powodują lokalne podtopienia, które stanowią zagrożenie dla ludności oraz powodują ogromne straty finansowe. Jak zabezpieczyć się przed powodzią, aby uniknąć destrukcyjnego działania żywiołu? Szczególnie...