Jakie są rodzaje powodzi?

Woda to trudny do opanowania żywioł, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludności oraz mienia. Powodzie są najczęściej spowodowane czynnikami atmosferycznymi, jednak do zalania terenu może dojść także z powodu błędów w infrastrukturze. Niedrożna kanalizacja, nieodpowiedni system retencyjny czy brak kontroli nad przepustowością rzek – to najczęstsze przyczyny powstawania podtopień i...

Jakie są przyczyny występowania powodzi?

Powodzie to zjawisko, które występuje okresowo. Podtopienia zdarzają się nawet na terenach uważanych za bezpieczne, które nie są usytuowane blisko rzek i zbiorników wodnych. Intensywne i długotrwałe opady mogą doprowadzić do klęski żywiołowej oraz niosą za sobą ogromne straty finansowe. Deszcz nie jest jednak jedyną przyczyną powodzi, gdyż mogą się...

Tymczasowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Intensywne i długo utrzymujące się opady deszczu stwarzają realne zagrożenie powodziowe, nawet na terenach niesąsiadujących ze zbiornikami wodnymi. Podtopienia coraz częściej dotykają miast, gdzie system kanalizacji jest rozbudowany i przystosowany do przepustowości dużej ilości wody. Ważne jest więc wdrożenie odpowiednich środków, które będą stanowiły zabezpieczenie terenu przed zalaniem na czas...

Ochrona przeciwpowodziowa obiektów

Sezon burzowy w Polsce wiąże się z intensywnymi opadami deszczu, które skutkują wystąpieniem zagrożenia powodziowego. Nawet niewielkie podtopienia mogą doprowadzić do ogromnych strat finansowych, zniszczenia mienia oraz konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu. Jak skutecznie chronić nieruchomości oraz ludzi przed destrukcyjnym skutkiem żywiołu? Aby uniknąć zagrożenia i zniszczeń spowodowanych przez intensywne opasy...

Jak zabezpieczyć dom przed zalaniem?

Zmiany klimatyczne są odczuwalne nie tylko w odległych częściach globu, gdyż dotyczą również strefy geograficznej, na której znajduje się Polska. Gwałtowne burze oraz intensywne opady powodują lokalne podtopienia, które stanowią zagrożenie dla ludności oraz powodują ogromne straty finansowe. Jak zabezpieczyć się przed powodzią, aby uniknąć destrukcyjnego działania żywiołu? Szczególnie narażone...