Kalkulator systemu

Konfigurator mobilnej bariery przeciwpowodziowej FloodWarden, oblicza wysokość i nośność modułowego zabezpieczenia, zgodnie z parametrami projektu. Narzędzie umożliwia również dobór akcesoriów i wyposażenia dodatkowego bariery, jak również usług transportu i montażu. Dzięki takim funkcjonalnościom użytkownik otrzymuje kompletną, odpowiadającą jego potrzebom konfigurację oraz wycenę.