FloodWarden TECH

Automatyczne zapory przeciwpowodziowe FloodWarden Tech dopełniają ofertę systemu FloodWarden, w skład której wchodzą również zapory winylowe FloodWarden LITE i FloodWarden PRO.

Umożliwiają swobodny ruch pieszy i kołowy w okresach, gdy woda nie stanowi zagrożenia. Dzięki swojej konstrukcji, zapewniają pełną przepustowość ciągów komunikacyjnych zarówno dla ruchu pieszego i kołowego.

POZYCJA ZAMKNIĘTA ZAPORY
POZYCJA OTWARTA ZAPORY

W przypadku zagrożenia powodziowego, system czujników automatycznie uruchamia procedurę zamknięcia zapory.

Zamknięcie zapory i wystąpienie sygnalizacji czerwonej, każdorazowo poprzedzone jest wystąpieniem sygnału pomarańczowego, stwierdzającego stan zagrożenia powodziowego.

Każda z zapór wyposażona jest w oddzielny zestaw sygnalizacyjny, umieszczony na profilu stalowym. 

OŚWIETLENIE
SYGNALIZACYJNE

OPCJE WYPOSAŻENIA

Czujniki monitorujące aktualny stan wód powierzchniowych oraz sterowanie samoczynnie uruchamiające zaporę w przypadku wystąpienia zalania.

Czujniki ruchu oraz czujniki wagi, zabezpieczające przed podnoszeniem zapory w przypadku przejazdu lub postoju pojazdu lub przejścia pieszego.

Dźwignia awaryjna, umożliwiająca ręczne podniesienie zapory.

Krata pomostowa, zabezpieczająca nieckę w czasie podniesienia zapory.

Instalacja bezprzewodowa, przeznaczona do stałego monitorowania aktualnej pozycji zapory.

 • Zapory zaprojektowane i produkowane w oparciu o najwyższe normy jakościowe i standardy.
 • Konstrukcja ramowa, podnoszone poprzez specjalnie zaprojektowany niezależny układ hydrauliczny.
 • Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia pozycji zamknięcia przez wszystkie zapory to 120 sekund.
 • Uszczelka typu VRG gwarantuje szczelność zapory a system dodatkowo się doszczelnia pod naporem wody. Specjalne osłony chronią elementy uszczelniające oraz instalację hydrauliczną w okresach kiedy zagrożenie nie występuje.
 • Bieżący monitoring statusu położenia zapór jest realizowany przez wyłączniki krańcowe. Informacje odczytywane są z pulpitu świetlnego instalowanego w pomieszczeniu kontrolnym Systemu Zarządzania Nieruchomością (BMS).
 • Powierzchnia użytkowa konstrukcji jest wykonana z antypoślizgowej, nierdzewnej blachy ryflowanej. Kolorysta pozostałych elementów zewnętrznych jest dostosowywana do wymogów projektu.
 • W szczególnych przypadkach, m.in. podczas remontów i konserwacji, każda z zapór może być indywidualnie zamykana za pomocą przycisków na skrzynkach sterowniczo – rozdzielczych, umieszczonych w obudowach agregatów.
 • W przypadku awarii instalacji elektrycznej, agregaty hydrauliczne wyposażone są w pompy ręczne typu PMI. Agregaty są instalowane w szafach stalowych a dostęp do nich ma wyłącznie przeszkolony do obsługi personel.

tytul

IDEALNE DOPASOWANIE DO POTRZEB

 • Trzy podstawowe typy systemów zapór z możliwością dostosowania wymiarów oraz trybu działania do indywidualnych potrzeb klienta i obiektu.
 • Możliwość indywidualnego dostosowania szaf sterujących, zasilających, systemu monitoringu i sygnalizacji
 • Integracja ze złożonymi systemami zarządzania nieruchomościami.

POLSKI PRODUCENT, GWARANCJA JAKOŚCI

 • System FloodWarden Tech jest projektowany i produkowany zgodnie z normami jakości i standardami bezpieczeństwa.
 • Każda zapora opuszczająca fabrykę przechodzi wymagające badania jakościowe i testy działania.

NIEZAWODNE DZIAŁANIE NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI

 • Zapory FloodWarden Tech wyposażone są w sygnalizację dźwiękowo-świetlną, ostrzegającą o każdorazowym uruchomieniu systemu.
 • System posiada niezależny układ siłowników, agregat hydrauliczny oraz awaryjny manualny system podnoszenia zapory, które zapewniają działanie w przypadku braku zasilania lub awarii.
 • Specjalnie zaprojektowana uszczelka VRG gwarantuje szczelność zapory a przy naporze wody doszczelnia cały układ.
 • Układ uszczelnienia i hydrauliki chroniony jest w trakcie normalnego użytkowania zapór specjalnymi osłonami.

Trzy warianty zapór z możliwością modyfikacji

System FloodWarden Tech to trzy podstawowe modele zapór przeciwpowodziowych. Każdy wariant zapory może być dodatkowo dostosowany do indywidualnych wymogów danego obiektu oraz jego otoczenia.

Oferujemy wiele możliwości indywidualizacji zapór, m.in. ich wymiarów i przeznaczenia. Dopasowujemy poszczególne elementy systemu, takie jak szafy sterujące, zasilające, czujniki monitoringu i sygnalizacji. FloodWarden Tech można integrować z systemami zarządzania nieruchomościami.

a1

FLOODWARDEN TECH STANDARD

Wymiary długość maksymalna: 6000 mm wysokość maksymalna: 2000 mm
Przeznaczenie ruch pieszy, kołowy
Maksymalne obciążenie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
Powłoka zapory (RAL 7035) blacha podestowa – stal  nierdzewna
a3

FLOODWARDEN TECH XXL

Wymiary długość maksymalna: 15000 mm wysokość maksymalna: 2000 mm
Przeznaczenie ruch pieszy, kołowy
Maksymalne obciążenie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
Powłoka zapory (RAL 7035) blacha podestowa – stal  nierdzewna
a1
11,5 t

FLOODWARDEN TECH HEAVY

Wymiary długość maksymalna: 15000 mm wysokość maksymalna: 2000 mm
Przeznaczenie ruch pieszy, kołowy
Maksymalne obciążenie pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
Powłoka zapory (RAL 7035) blacha podestowa – stal  nierdzewna

Jak działają automatyczne zapory?

 1. Stan poziomu wód jest monitorowany za pomocą sąd pomiarowych umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie wody.
 2. W przypadku, kiedy poziom wód osiągnie stan ostrzegawczy, sonda pomiarowa SP-0 wysyła komunikat do sterownika głównego, dalej do pomieszczenia BMS – STAN OSTRZEGAWCZY
 3. W miarę podnoszenia się poziomu wody, w chwili przekroczenia poziomu alarmowego – Sonda Pom. SP-1 / 2 przesyła dane do sterownika, który przekazuje komunikat do pomieszczenia BMS – STAN ALARMOWY
 4. W tym momencie następuje uruchomienie systemu zapór przeciwpowodziowych, któremu towarzyszy sygnalizacja dźwiękowo świetlna oraz komunikat:
  PODNOSZENIE ZAPÓR
 5. Stan położenia zapór monitorowany jest na bieżąco poprzez wyłączniki krańcowe i sterownik, a komunikaty są wyświetlane na panelu sygnalizacyjnym, najczęściej zainstalowanym w pomieszczeniu BMS
 6. Napór wody na zamknięte zapory dodatkowo doszczelnia układ.
 7. Poziom wody opada, poniżej stanu alarmowego.
 8. Zapora automatycznie opuszcza się do stanu spoczynkowego.

SCHEMAT DZIAŁANIA

 1.  sonda pomiarowa SP1
 2.  sonda pomiarowa SP2
 3. główna skrzynia sterowniczo-rozdzielcza
  zawiera UCS – Układ Centralnego Sterowania
 4. skrzynia rozdzielczo-sterownicza zawiera:
  – SRG 1/2
  – pompa hydrauliczna
 5. sygnalizator akustyczny
  sygnalizator świetlny
 6. PS – panel sygnalizacyjny (instalowany w pomieszczeniu BMS) 

MONTAŻ ZAPÓR

Zapory FloodWarden Tech montowane są specjalnie w przygotowanych w tym celu żelbetowych nieckach montażowych.

6
MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW ROZPOROWYCH
9
OSADZONA PLATFORMA RUCHOMA
8
ZAPORA OSADZONA W NIECCE
10
ZAPORA W TRAKCIE MONTAŻU
11
SZAFA GŁÓWNA SRG Z WIDOCZNĄ OSŁONĄ PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH Z BUDYNKIEM
12
LAMPKI OSTRZEGAWCZE I WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY ZAMKNIĘCIA ZAPORY
17
SZAFA STALOWA Z AGREGATEM I SZAFĄ STEROWNICZĄ
16
TABLICA KONTROLNA W POMIESZCZENIU BMS W STANIE GOTOWOŚCI ZAPÓR

Trwałość zmęczeniowa do maksymalnego naprężenia*
*134 MPa – dla zapory STANDARD dobierając odpowiednią kategorię zmęczeniową). Wyniki przedstawiono w formie wykresu liniowego, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010.

Rozkład ciśnień powierzchnię zapory
Obszar występowania największych naprężeń

Zapory FloodWarden Tech są objęte systemem Zakładowej Kontroli Produkcji i są wytwarzane oraz dystrybuowane zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 45001:2018

ZREALIZOWANE PROJEKTY

FloodWarden Tech STANDARD Lublin
FloodWarden Tech XXL Lublin