Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowy – (odc. L-II) kontynuacja – rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do 5+900 węzła częstochowskiego

2017
Polska, System IBS
Lokalizacja: Częstochowa
Produkt: GW-270/6, długość 3 metry

Zapraszamy do kontaktu