Ochrona przeciwpowodziowa budynku biurowego

2018
Polska, System IBS
Lokalizacja: Wrocław
Produkt: System IBS

Budynek biurowy firmy Netia zabezpieczony przed zalaniem garaży podziemnych podczas nawalnych deszczy.

Zastosowano zamknięcie jednoprzęsłowe o długości 6 metrów.

Wysokość zabezpieczenia – 0,6 m

Zapraszamy do kontaktu