Próbny montaż zapory przeciwpowodziowej w Tarnobrzegu

2017
Polska, System IBS
Lokalizacja: Tarnobrzeg
Produkt: Mobilne systemy przeciwpowodziowe

Próbny montaż mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej w Tarnobrzegu.

W odbiorze uczestniczył Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb oraz przedstawiciele urzędu miasta, Straży pożarnej oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Projekt : „ Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu –Etap 1 ( Wisła 1 )”.

Mobilny system ochrony przeciwpowodziowej IBS:
· Szerokość modułu : 3,10m
· Średnia wysokość : 1,50m
· Długość łączna : 158,10m

Zapraszamy do kontaktu