Jak zabezpieczyć dom przed zalaniem?

zabezpieczanie domów przed powodzią

Zmiany klimatyczne są odczuwalne nie tylko w odległych częściach globu, lecz dotyczą również strefy geograficznej, na której znajduje się terytorium Polski. Gwałtowne burze oraz intensywne opady powodują lokalne podtopienia, które stanowią zagrożenie dla ludności oraz powodują ogromne straty finansowe. Jak zabezpieczyć się przed powodzią, aby uniknąć destrukcyjnego działania żywiołu?

Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo zalania są budynku umiejscowione na nisko położonych terenach oraz sąsiadujące ze zbiornikami wodnymi. Ale z rozwiązaniami przeciwpowodziowymi powinni zapoznać się też mieszkańcy innych obszarach.

Ochrona domu przed podtopieniami

Powódź wcale nie musi oznaczać, że budynek zostanie zalany aż do wyższej kondygnacji. Równie groźne są podtopienia, gdyż oprócz zniszczenia mienia, mogą także powodować ryzyko zwarcia instalacji elektrycznej. Należy więc wcześniej zadbać o dobre zabezpieczenie domów przed powodzią, aby uniknąć strat finansowych oraz zapewnić sobie bezpieczeństwo. Na ochronę przeciwpowodziową powinni zdecydować się nie tylko właściciele nieruchomości położonych na terenach szczególnie zagrożonych. Intensywne opady mogą spowodować problemy z odpływem wody do kanalizacji, dlatego na zalanie narażone są również obiekty zlokalizowane w mieście, na stabilnym, lecz nieprzepuszczającym wód opadowych terenie. W takim razie jak zabezpieczyć dom przed powodzią? Przede wszystkim o ochronę trzeba zadbać z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do rozpętania żywiołu.

Jak zabezpieczyć dom przed zalaniem?

Ochrona przeciwpowodziowa wcale nie musi oznaczać konieczności przebudowy budynku. Istnieją proste, a jednocześnie skuteczne sposoby, na które nie trzeba przeznaczać dużej inwestycji. Oto sprawdzone metody zabezpieczenia domu na wypadek podtopień:

  • Podwyższenie wejścia – najprostszym sposobem jest dobudowanie stopnia w obrębie drzwi wejściowych, aby uniemożliwić przedostanie się wody do środka. Dodatkowo można także zamontować wyższy krawężnik wokół posesji.
  • Udrażnianie kanalizacji – w większości budynków występuje kanalizacja grawitacyjna co oznacza, że podczas powodzi nieczystości cofną się do mieszkania. Warto więc nie tylko regularnie dbać o drożność przepływu, ale także zamontować zawór zwrotny.
  • Montaż bariery przeciwpowodziowej – worki z piaskiem to rozwiązanie dość zawodne i krótkotrwałe. Dużo lepszym wyjściem jest zainstalowanie specjalnej zapory modułowej. Składa się ona z paneli, które w razie wystąpienia zagrożenia montuje się w obrębie drzwi i okien.

Najskuteczniejszym, a zarazem najprostszym zabezpieczeniem domów przed powodzią, jest zainstalowanie mobilnych systemów ochrony przed zalaniem. Montaż ogranicza się jedynie do przymocowania specjalnych prowadnic w obrębie drzwi. W razie wystąpienia ryzyka zalania wystarczy umieścić w nich panele, które zapobiegają przedostaniu się wody do wnętrza budynku. Taka konstrukcja nie wpływa niekorzystnie na estetykę architektury zewnętrznej oraz nie utrudnia korzystania z wejścia do domu. Stanowi jednak skuteczną i tanią ochronę domu przed podtopieniem i zapobiega stratom finansowym.

Jak zabezpieczyć garaż przed powodzią?

Powódź oraz podtopienia są równie groźne dla garaży, jak i domów. Dlatego warto pomyśleć o skutecznym sposobie zabezpieczenia garażu przed następstwami ewentualnej powodzi. Jak zabezpieczyć garaż, żeby zapewnić skuteczną ochronę obiektu, jednocześnie nie obniżając komfortu korzystania z niego? Doskonałym rozwiązaniem są mobilne systemy ochrony przed zalaniem, które nie wpływają na codzienne użytkowanie garażu, jednocześnie gwarantując wysoki poziom zabezpieczenia przed napływającą do wewnątrz wodą – tak w trakcie powodzi, jak i niewielkiego lokalnego podtopienia.