Jak zapobiegać powodziom?

Częstotliwość, z jaką mieszkańcy pewnych regionów borykają się z powodziami i lokalnymi podtopieniami każe się zastanawiać nad tym, jak zapobiegać powodziom i jak skutecznie niwelować ich negatywny wpływ na obiekty budowlane, które na terenach często nawiedzanych przez wodę są mniej trwałe, bardziej podatne na zawilgocenie, grzyby i pleśń.

Skąd się bierze powódź?

Powodzią nazywamy zalanie przez wodę terenów nadbrzeżnych, a więc terenów wzdłuż koryt rzek lub brzegu morza. Do zalania dochodzi na skutek wezbrania wód, będącego powodem:

  • obfitych i długotrwałych opadów deszczu,
  • nagłego spływu wód z topniejących śniegów wiosną,
  • sztormy (nad morzem),
  • zatory śryżu i kry lodowej na rzekach (zimą).

Co ważne jednym z powodów występowania powodzi na coraz większych terenach są zmiany urbanizacyjne, w wyniku których zmniejsza się chłonność gruntu i modyfikowane są naturalne koryta rzek, wraz z towarzyszącymi im rozlewiskami. W efekcie, obszary dotychczas nienękane przez lokalne podtopienia, coraz częściej padają ich ofiarami sprawiając, że nieruchomości budowane z dala od obszarów zalewowych rzek są dotykane skutkami nagłego wezbrania wody.

Jak się chronić przed powodzią?

W praktyce nie istnieje skuteczna metoda uniknięcia powodzi, ale stosując odpowiednie zabezpieczenia przeciwpowodziowe możemy ograniczyć straty spowodowane zalaniem domu czy dobytku. Jednym ze sposobów uniknięcia bądź znacznego ograniczenia negatywnych skutków powodzi są bariery przeciwpowodziowe, które możemy zamontować w taki sposób, aby zabezpieczały otwory wlotowe do wnętrza obiektu. Najczęściej mobilne bariery przeciwpowodziowe, przez niektórych użytkowników określane mianem grodzi wodoszczelnych, stosuje się w przypadku otworów drzwiowych. Warto jednak pamiętać o tym, że te same bariery możemy zastosować do uszczelnienia okien piwnicznych, bram garażowych czy włazów do piwnic.

Czy bariery przeciwpowodziowe wystarczą?

Bariery przeciwpowodziowe to doskonały system ochrony budynków, przede wszystkim ich wnętrz oraz znajdującego się tam dobytku. Nie są one jednak w stanie zabezpieczyć całej nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowej i znajdujących się na niej elementów infrastruktury. Dlatego przygotowując się na przyjęcie fali powodziowej warto również pomyśleć o skutecznym zabezpieczeniu posesji. W tym przypadku niezmiennie najlepszym sposobem są bariery z worków z piaskiem. Za ich wyborem przemawia niska cena zabezpieczenia oraz relatywnie wysoka skuteczność. Zabezpieczając posesję workami z piaskiem, a samą nieruchomość przy pomocy plastikowych barier przeciwpowodziowych możemy znacząco graniczyć nie tylko straty w dobytku, ale przede wszystkim negatywny wpływ powodzi na konstrukcję budynku.