Powodzie błyskawiczne: Woda w wielkim mieście

powódź

Powodzie błyskawiczne są gwałtowne i nieprzewidywalne. Mogą powodować ogromne szkody materialne i zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Ich konsekwencje coraz częściej obserwujemy na terenie wielkich miast, gdzie uszczelnienie gruntów prowadzi do gwałtownego spływu wody deszczowej i lokalnych podtopień. Jak duże miasta mogą się bronić przed niszczącą siłą wielkiej wody?

Powódź błyskawiczna: Czym jest? Co ją charakteryzuje?

Mianem powodzi błyskawicznych określamy gwałtowne, intensywne i krótkotrwałe zjawiska hydrologiczne, które charakteryzują się szybkim narastaniem poziomu wody. Występowanie powodzi błyskawicznych wiąże się z intensywnymi, krótkotrwałymi opadami deszczu. Ulewy mogą w ciągu zaledwie kilku minut dostarczyć ogromne ilości wody, która ze względu na coraz wyższą szczelność gruntów w miastach nie ma jak wsiąknąć w ziemię, w rezultacie czego rozlewa się po danym obszarze. To decyduje o lokalnym charakterze powodzi błyskawicznych, które zazwyczaj występują na ograniczonym obszarze – w danym mieście czy jego dzielnicy.

Przyczyny powodzi błyskawicznych

Powodzie błyskawiczne stanowią wypadkową dwóch czynników:

  • zmian klimatu, które prowadzą do zmiany struktury opadów – suma rocznych opadów nie zmienia się znacząco, spada natomiast ich częstotliwość, w rezultacie czego opady są zdecydowanie bardziej intensywne,
  • realizowanych projektów infrastrukturalnych – dynamiczny rozwój miast w ostatnich dekadach przełożył się na uszczelnienie gruntu i doprowadzenie do sytuacji, w której nie jest on w stanie przyjąć wystarczająco dużych ilości wody opadowej.

W wyniku powyższego jedna krótkotrwała, ale intensywna nawałnica może spowodować nawet kilkadziesiąt lokalnych podtopień. Dlatego tak ważne jest zapobieganie powodziom błyskawicznym w dużych miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych. Służą temu m.in. projekty, których celem jest podniesienie retencji wody poprzez tworzenie nowych i modernizację istniejących zbiorników retencyjnych, wzmacnianie brzegów rzek i świadome planowanie terenów zielonych o wysokiej przepuszczalności gruntu.

Systemy przeciwpowodziowe FloodWarden w walce z powodziami błyskawicznymi

Systemy przeciwpowodziowe FloodWarden to rozwiązania ukierunkowane na ochronę obiektów mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych przed niszczącym oddziaływaniem wody. Zależnie od specyfiki danego obiektu, jego lokalizacji oraz ryzyka wystąpienia powodzi błyskawicznej możemy zaproponować systemy:

  • FloodWarden LITE,
  • FloodWarden PRO,
  • FloodWarden Tech.

System LITE jest wykonany z kompozytu PVC i hybrydowych włókien ciągłych szklanych, czemu profile zawdzięczają wytrzymałość, sztywność i trwałość. System PRO został wykonany z aluminiowych słupów końcowych, w które wsuwa się aluminiowe poziome belki zaporowe. Oba powyższe systemy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby konstrukcja była stabilna i wytrzymywała nawet gwałtowny napór wody. Znajdują one zastosowanie zarówno do ochrony standardowych drzwi wejściowych do obiektów budowlanych, jak i bram czy okienek piwnicznych. Dzięki temu możemy w stosunkowo krótkim czasie zabezpieczyć nieruchomość przed powodzią i jej negatywnymi skutkami.

System Tech to system automatycznych barier przeciwpowodziowych, który zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby zmaksymalizować poziom ochrony w miejscach szczególnie newralgicznych. Automatyczne bariery przeciwpowodziowe bardzo dobrze sprawdzają się do ochrony przepustów komunikacyjnych, wjazdów do parkingów podziemnych czy magazynów. Ich największym atutem jest zapewnienie pełnej przepustowości ciągów komunikacyjnych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i pieszych.